Ekonomi

2021’de toplam işletmelerin yüzde 99,7’sini KOBİ’ler oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme İstatistikleri”ni açıkladı.

Buna göre yılda 250 kişiden az istihdam sağlayan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 568 bin işletme KOBİ olarak sınıflandırılırken, 2021 yılında toplam işletme sayısının yüzde 99,7’sini bu kuruluşlar oluşturdu. Öte yandan istihdamın yüzde 71’i, personel giderlerinin yüzde 48,3’ü, yüzde 44’ü cironun yüzde 37,3’ü, üretim değerinin yüzde 37,3’ü ve faktör maliyeti ile katma değerinin yüzde 35,5’i bu işletmelerde kaydedildi.

Ekonomik faaliyetlerin istatistiksel sınıflamasına (NACE Rev.2) göre 2021 yılında KOBİ’lerin yüzde 36,5’i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı, yüzde 14,9’u ulaşım ve depolama, yüzde 12,3’ü. ü imalat sanayi segmentlerinde faaliyet göstermektedir.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıt ve motosiklet tamiri sektörlerindeki KOBİ istihdamının toplam KOBİ istihdamı içindeki oranı geçen yıl yüzde 27,4 iken, bu oran işçilik giderlerinde yüzde 24,1, ciroda yüzde 54,5 ve faktör maliyeti katma değerinde yüzde 25,1 oldu. ve üretim maliyetinde yüzde 15,8.

Orta ölçekli işletmelerde çalışan başına katma değer 173 bin TL oldu

KOBİ işletmelerinde çalışan başına ortalama katma değer 2009 yılında 15 bin lira iken, 2021 yılında bu değer 78 bin liraya ulaştı. KOBİ kümeleri arasında çalışan başına en yüksek katma değer 2009 ve 2021 yılları için sırasıyla 29 bin TL ve 173 bin TL oldu. , orta ölçekli işletmeler için bire bir yıl için bu maliyetler 19 bin TL, küçük ölçekli işletmeler için 86 bin TL, mikro ölçekli işletmeler için ise 86 bin TL’dir. 8 bin lira ve 28 bin lira olarak hesaplandı.

KOBİ işletmelerinde çalışan başına ortalama işçi maliyeti 2009’da 8 bin TL iken, 2021’de 40 bin TL oldu. KOBİ kümeleri arasında 2009 ve 2021 yıllarında en yüksek çalışan başına işçi maliyeti 15 bin lira ile orta ölçekli işletmelerde gerçekleşti. bire bir yıl için bu değerler sırasıyla 11 bin lira ve küçük ölçekli işletmeler için 49 bin lira, mikro ölçekli işletmeler için ise 49 bin lira oldu. 4 bin lira ve 21 bin lira olarak kaydedildi.

Yüksek teknoloji sınıfında üretim yapan imalat sanayinde 2.771 KOBİ. İmalat sanayiindeki KOBİ’ler teknoloji düzeyine göre sınıflandırıldığında yüzde 55,9’u düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, büyük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 45,9.

KOBİ büyüklük kümeleri itibarıyla incelendiğinde, mikro ölçekli işletmelerin yüzde 57’si düşük teknoloji sınıfında, yüzde 31,2’si orta-düşük teknoloji, yüzde 11,2’si orta-yüksek teknoloji sınıfında ve yüzde 0,6’sı yüksek teknoloji sınıfında üretim yapıyor. kurmak. Öte yandan, bu oranlar küçük ölçekli işletmelerde sırasıyla yüzde 51,3, yüzde 30,4, yüzde 17,2 ve yüzde 1 olurken, orta ölçekli işletmelerde bu oranlar yüzde 50,4, yüzde 29,1, yüzde 19 ve yüzde 1,4 olarak kaydedildi.

2020 yılında doğan KOBİ sayısının 2020 yılında faaliyet gösteren KOBİ sayısına oranı (girişimcilik doğum oranı) yüzde 14,8 olurken, 2020 yılında doğan KOBİ işletmelerinin 2020 yılında faaliyete geçen KOBİ toplam istihdamındaki payı yüzde 14,8 oldu. yüzde 7, bu oranlar 2021’de. Oran yüzde 16,1’e, istihdam payı yüzde 7,7’ye yükseldi.

2021 yılında en yüksek KOBİ doğum oranı yüzde 17,2 ile mikro ölçekli işletmelerde olurken, bunu yüzde 5 ile küçük ölçekli işletmeler ve yüzde 3,6 ile orta ölçekli işletmeler izledi. Kurulan işletmelerin istihdam oranında en yüksek paya yüzde 12,9 ile mikro ölçekli işletmeler sahip oldu. Bunu yüzde 3,1 ile küçük ölçekli işletmeler ve yüzde 1,8 ile orta ölçekli işletmeler izledi.

KOBİ’ler toplam ihracatın yüzde 30,4’ünü gerçekleştirdi

Geçen yıl toplam ihracatın yüzde 30,4’ünü, ithalatın ise yüzde 14,7’sini KOBİ’ler gerçekleştirdi. 2021 yılı toplam ihracatı içinde mikro ölçekli işletmelerin payı yüzde 2,5, küçük ölçekli işletmelerin payı yüzde 10,7, orta ölçekli işletmelerin payı yüzde 17,2, büyük ölçekli işletmelerin payı ise yüzde 69,6 oldu. yüzde.

KOBİ’lerin ihracatının yüzde 61,3’ü ticaret, yüzde 33,2’si sanayide gerçekleşti.

2021 yılı toplam ithalatında mikro ölçekli işletmelerin payı yüzde 0,8, küçük ölçekli işletmelerin payı yüzde 4,4, orta ölçekli işletmelerin payı yüzde 9,5, büyük ölçekli işletmelerin payı ise yüzde 85,3 oldu. yüzde.

KOBİ’lerin ithalatının yüzde 62,4’ü ticaret, yüzde 31,4’ü ise sanayi sektörlerinde gerçekleşti.

KOBİ’lerin 2013’te 57 milyar dolar olan ihracat değeri, 2021’de 68 milyar dolara yükseldi. 2013’te 48 milyar dolar olan ithalatın maliyeti, 2021’de 38 milyar dolara geriledi.

KOBİ’lerin toplam ihracatının yüzde 47,3’ü Avrupa ülkelerine yapıldı

2021 yılında KOBİ’lerin ihracatının yüzde 47,3’ü Avrupa ülkelerine, yüzde 33,7’si ise Asya ülkelerine yapıldı. KOBİ’ler ithalatlarının yüzde 47,4’ünü Asya’dan, yüzde 42,6’sını ise Avrupa ülkelerinden yaptı. KOBİ’lerin ihracatının yüzde 90,8’ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu.

2021 yılında KOBİ’lerin ihracatında hazır giyim faslının payı %12,9, başka yerde sınıflandırılmayan makine ve teçhizatın payı yüzde 10, dokuma mamullerin payı ise yüzde 9,1 oldu.

Bu işletmelerin 2021 yılı ithalatında öne çıkan işler yüzde 16,3 ile kimyevi maddeler ve kimya işleri, yüzde 15,6 ile başka yerde sınıflandırılmayan makine ve teçhizat, yüzde 14,6 ile ana metaller, yüzde 6,4 ile bilgisayar ile elektronik ve optik işleri oldu. Olarak listelenmiş.

KOBİ’ler Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,1’ini gerçekleştirdi

2021 yılında mali ve mali olmayan şirketlerin toplam gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamalarının 15 milyar 458 milyon TL’sini KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bu harcama, mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,1’ini oluşturdu. Toplam 146 bin 735 kişi finansal ve finansal olmayan şirketlerde tam zamanlı eşdeğerde (TZE) Ar-Ge çalışanı olarak çalıştı. Bu TZE çalışanının %43,6’sı KOBİ’lerde istihdam edilmiştir.

2021 yılında KOBİ’lerin toplam patent başvuru sayısı geçen yıl 1263 iken aynı yıl 513 patent tescillendi. KOBİ ölçeklerinde ilk sırayı 454 patent başvurusu ile mikro ölçekli işletmeler ve 238 patent tescili ile orta ölçekli işletmeler aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu